DioLink

DioLink không phải là trang chia sẻ phần mềm vi phạm bản quyền!

Khi bạn nghe cái slogan của blog này “Direct link to best digital choice” rất có thể bạn nghĩ đến đây là một trang chia sẻ phần mềm vi phạm bản quyền. Thực sự không phải như vậy.

  • DioLink là blog chia sẻ những tài liệu hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn nâng cao kĩ năng sử dụng,… những tài liệu, ứng dụng số tốt nhất trên thị trường. Mình nghĩ điều này sẽ mang lại lợi ích lâu dài hơn cho các bạn cũng như nghề nghiệp của các bạn.
  • Trong giai đoạn đầu, các tài liệu, các hướng dẫn đều được thu thập từ internet. Chúng tôi muốn cung cấp nhiều góc nhìn khác nhau cho cùng một mục đích sử dụng.
  • Các liên kết download giá trị (nếu có) đều được đặt dưới dạng liên kết rút gọn. Điều này có thể làm phiền bạn một chút, rất mong bạn thông cảm.
  • Nếu bạn cần sự trợ giúp, vui lòng để lại bình luận ngay bên dưới mỗi bài viết hoặc thông qua mạng xã hội, DioLink team sẽ trả lời bạn muộn nhất sau 3h đồng hồ.

DLink blog sẵn sàng lắng nghe bạn!

———————————————————————————————————————————–

DioLink is a not software sharing website!

When you read the slogan “Direct link to best digital choice”, you probably think this is a website sharing pirated software. It’s not really like that.

  • Diolink is a blog that shares installation instructions,… and guides to improve the skill of using the best digital documents and applications on the market. I think this will bring more benefits to you.
  • In the first phase, documents and instructions are collected from the Internet. We want to provide different perspectives for the same purpose.
  • Most download links (if any) are short links, which may annoy you a bit, sorry about that.
  • If you need any help, just drop your request in the comment box (or contact us via fan page, twitter), DLink’s team will come to you within 3 hours.

We are willing to listen to you!