DCMA

DLink blog không lưu trữ bất kỳ nội dung bản quyền nào trên website/server của chúng tôi. Tất cả bài viết trên blog chỉ nhằm cho mục đích giáo dục, thử nghiệm. Tất cả các liên kết tải về đều được lưu ở trang web của bên thứ ba được chúng tôi thu thập từ Internet.

DLink blog luôn tuân thủ theo Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Chính sách của Blog là phản hồi bất kỳ thông báo vi phạm nào và thực hiện các hành động phù hợp theo DMCA và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu bạn cho rằng tài liệu của mình (bao gồm phần mềm hoặc ứng dụng hoặc bất kỳ nội dung nào đến từ đường liên kết được đăng trên Blog) đã bị vi phạm bản quyền thông qua bài viết trên Blog hoặc được trả về thông qua công cụ tìm kiếm của trang web và bạn muốn xoá tài liệu này, vui lòng cung cấp các thông tin yêu cầu như dưới đây.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại (bao gồm cả chi phí cho luật sư) nếu bạn cung cấp thông tin sai lệch.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

 • Cung cấp bằng chứng của người được uỷ quyền hành động thay mặt chủ sở hữu tài liệu bản quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc để chúng tôi có thể liên lạc với bạn, đảm bảo phải có một địa chỉ email hợp lệ.
 • Cung cấp các chi tiết về sự vi phạm bản quyền thông qua nội dung đăng trên Blog hoặc qua cụm từ tìm kiếm trong đó.
 • Một tuyên bố rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ thể tài liệu cho phép .
 • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và dưới hình phạt của tội khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động hoặc thay mặt chủ sở hữu tài liệu được cho là bị vi phạm.
 • Phải được người có thẩm quyền ký tên để thay mặt chủ sở hữu tài liệu được cho là bị vi phạm.
 • Gửi thông báo vi phạm đến: diolinkdotcom@gmail.com

Vui lòng đợi tối đa một tuần để có phản hồi qua email.

Những lưu ý:

Việc gửi email khiếu nại của bạn cho các bên thứ ba, như nhà cung cấp dịch vụ Internet của Blog sẽ không giúp thực hiện yêu cầu của bạn nhanh hơn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được nộp đúng.


We do not store any copyright protected content in our web sites/servers. All the posts are made only for education purposes and any linked content is stored in only third-party web sites and are collected from Internet.

It is our policy to respond to any infringement notices and take appropriate actions under the Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) and other applicable intellectual property laws.

If your copyrighted material has been posted on mhktricks.org or if links to your copyrighted material are returned through our search engine and you want this material removed, you just provide a written communication that details the information of your copyrights.

Please be aware that you will be liable for damages (including costs and attorneys’ fees) if you misrepresent information
listed on our site that is infringing on your copyrights.

We suggest that you first contact an attorney for legal assistance on this matter.

The following elements must be included in your copyright infringement claim:

 • Provide evidence of the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • Provide sufficient contact information so that we may contact you. You must also include a valid email address.
 • You must identify in sufficient detail the copyrighted work claimed to have been infringed and including at least one search term under which the material appears in Blog search results.
 • A statement that the complaining party has a good faith belief that use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.
 • A statement that the information in the notification is accurate, and under penalty of perjury, that the complaining party is authorized to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly infringed.
 • Must be signed by the authorized person to act on behalf of the owner of an exclusive right that is allegedly being infringed.
 • Send the infringement notice to: diolinkdotcom@gmail.com

Please allow up to a week for an email response.

Note that emailing your complaint to other parties such as our Internet Service Provider will not expedite your request and may result in a delayed response due to the complaint not being filed properly.